Siamese twins sex unknown (year 1749)

The following record is recorded in the Västerstad death book in 1749. (Click here for original article in Swedish.)

siamese-twinsVästerstad CI:1 (1736-1789) Image 116 / page 115 (AID: v110359.b116.s115, NAD: SE/LLA/13469) Link.

”1749 Aug 14 och begrofs 22 Augusti. Twå oäkta dödfödda Twillingar, som woro sammanwuxna med bukarna, dessutom wanskapta till buk, länder, lår och ben, så att man ei kunde se af hwad kön de woro. De föddes d:14 Augsti. Modren är qwinfolket Karna Nilsdotter från Wästra Wedåkra. Barnafadren är Soldaten af Hamiltons regemente Nils Österberg.”

Death on August 14th and buried on August 22nd. Two illegitimate stillborn twins, who were joined together at the belly and additionally malformed to the belly, loin, thigh and leg so that one could not tell what sex they were. They were born on the 14th of August. The mother is Karna Nilsdotter from Wästra Wedåkra. The father of the children is a soldier from Hamilton’s regiment, Nils Österberg.

ArkivDigital